Skip to main content

Symfonia e-Audytor – produkt wycofany ze sprzedaży

Symfonia e-Audytor to biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK).

Od 1 lipca 2016 roku urzędy skarbowe będą przeprowadzać kontrole w formie elektronicznej. Do tego celu będą żądać od badanej firmy danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Sprawdź czym jest JPK, jakie firmy będą podlegać e-kontrolom oraz jak przygotować firmę do nowych zasad. Wymóg ten na początku będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorst tj.:

 • Zatrudniające powyżej 250 pracowników lub
 • Których roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu rocznego przekracza równowartość w złotych 43 milionów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w początkowym okresie wprowadzania zmian odmówić przekazania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym lecz nie wykluczone, że będzie to skutkowało natychmiastowym przeprowadzeniem kontroli w dotychczasowej formie.

W obecnej chwili całe oprogramowanie Symfonia przygotowane jest do spełnienia powyższych wymogów. Z aktualnych programów mozna generować pliki JPK zgodne z wymogami.

Sejm przyjął w 2016 roku dwie istotne zmiany w prawie podatkowym:

 • Ustawodawca odszedł od pierwotnie wprowadzonej zasady raportowania danych z JPK tylko na żądanie organu skarbowego. Dodając do ustawy art. 82b wprowadzono obowiązkowe, co miesięczne raportowanie jednej ze struktur kontrolnych (JPK_VAT).  Obowiązek ten ma dotyczyć tzw. dużych firm już od 1 lipca 2016 r. Raport JPK_VAT ma być dostarczany wraz z deklaracją vatowską, czyli do 25 dnia każdego miesiąca. Co istotne – nie ma znaczenia, czy podatnik składa deklaracje miesięczne czy kwartalne. 
 • ten sam obowiązek ma dotyczyć firmy z sektora MSP. Przepisy wprowadzające JPK do Ordynacji podatkowej zakładały, że przedsiębiorstwa wypełniające definicję małego i średniego przedsiębiorcy będą mogły skorzystać z okresu przejściowego (od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018 r.). W tym okresie organ kontrolny będzie mógł zażądać od podatnika raportu w formie JPK, jednakże przedsiębiorca miał prawo odmówić składania raportu w takiej formie. Najnowsze zmiany w Ordynacji zmieniają i to. Gdy uchwalona nowela wejdzie w życie, także mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązkowo raportowali dane dotyczące podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten ma objąć przedstawicieli sektora MSP już od 1 stycznia 2017. Oznacza to tym samym, że małe i średnie firmy mają już tylko nieco ponad pół roku by znaleźć odpowiedniego dostawcę oprogramowania, potrafiącego wygenerować odpowiedni plik kontrolny. Mimo iż obowiązek będzie dotyczył tylko jednej struktury (VAT_JPK), to jednak trzeba pamiętać, że większość programów finansowo-księgowych będzie przystosowana do generowania JPK ze wszystkich struktur.

Na obecną chwilę z podanych informacji przez MF Jednolity Plik Kontrolny ma składać się z 7 osobnych struktur raportowych, plików XML:

 1. Struktura 1 – księgi rachunkowe;
 2. Struktura 2 – wyciągi bankowe;
 3. Struktura 3 – magazyn;
 4. Struktura 4 – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
 5. Struktura 5 – faktury VAT;
 6. Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 7. Struktura 7 – ewidencja przychodów.

W przypadku przekazania pliku JPK zawierającego błędy przedsiębiorcom grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Samo wygenerowanie pliku JPK jest dopiero połową sukcesu. Dane zawarte w pliku .xml są nieodczytywalne dla księgowej lub przedsiębiorcy.

Sage znalazł na to rozwiązanie – e-Audytor – program, który będzie sprawdzał poprawnośc dnaych w wygenerowanych plikach JPK. e-Audytor będzie umożliwiał weryfikację poprawności informacji zawartych w JPK, umozliwi odczytanie pliku, zidentyfikowanie pomyłek, błedów. e-Audytor będzie działał z każdym oprogramowanie ERP, nie tylko z Symfonią.

Rozwiązanie e-Audytor dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na rodzaj stosowanego oprogramowania na wielkość firmy czy branżę.

Łączy w sobie funkcjonalności:

 1. Przetworzenia wygenerowanego pliku JPK .xml w postać czytelną dla użytkownika.
 2. Weryfikowania poprawności informacji zawartych w plikach JPK, a także zidentyfikowania pomyłek, błędów oraz obszarów ryzyka podatkowego.
 3. Prezentowania szczegółowych informacji na temat stanu finansowego firmy w postaci czytelnych wykresów i grafów.

Jak odczytać poprawność zapisanych danych JPK

Jak wygenerować plik JPK

Dostępne są następujące pakiety:

 1. e-Audytor Pakiet Mikro – pakiet dedykowany dla segmentu Mikro (firm zatrudniających poniżej 10 osób). Pakiet ten jest ograniczonym pakietem Premium. Ograniczenie dotyczy reguł zaimplementowanych w pakiecie, a także rodzaju struktur możliwych do importu. Na chwilę obecna w pakiecie występują reguły JPK_VAT oraz JPK_FA. Pakiet będzie rozbudowywany o reguły weryfikujące struktury JPK_PKPiR oraz JPK_EWP. W tym pakiecie nigdy nie będzie dostępnych reguł weryfikujących JPK pochodzących z pełnych ksiąg.
 2. e-Audytor Pakiet Basic – zweryfikuj swoje pliki JPK i sprawdź czy nie maja błedów. Testy te sprawdźają charakterystykę danych i mają na celu identyfikację przypadków, gdzie raportowane dane nie są ze sobą spójne (np. kwota opodatkowania jest wyższa niż podstawa opodatkowania) Testy opierają się na weryfikacji matematycznej (sumy kontrolne, wysokość stawek VAT, kalkulację kwot VAT netto/brutto na różnych poziomach agregacji) oraz weryfikacji kompletności danych.
 3. e-Audytor Pakiet Premium – zweryfikuj swoje pliki JPK i sprawdź na czym polegają błedy danych w plikach i pomiędzy nimi. Testy te weryfikują pliki w ramach Pakietu Premium badają spójność logiczną i merytoryczną informacji raportowanych przez podatnika, wykorzystując dane z poszczególnych struktur JPK (np. połaczenie struktur Ewidencji VAT, faktur oraz magazynu). Pakiet Premium Sage e-Audytor daje dostęp do intuicyjnego graficznego intefejsu umozliwiającego analizę dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firm
 4. Pakiet PwC – to płatny pakiet wsparcia i konsultacji realizowanych przez firmę PwC. W ramach tego pakietu klient otrzymuje dostęp do 3 godzin wsparcia realizowanych przez PwC. Zakres indywidualnych konsultacji obejmuje: weryfikację pliku JPK, interpretację rezultatów, wsprawcie w zakresie uzupełnienia danych lub wątpliwości w tym zakresie
Zadzwoń teraz