Skip to main content

Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn – produkt wycofany ze sprzedaży

Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową w firmie. Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży wraz z systemami rabatowymi, także w firmach wielooddziałowych. Dzięki zestawowi raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych, wspiera szybki dostęp do informacji. Zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami. Dzięki współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl masz gwarancję integracji procesów biznesowych w zakresie wystawiania e-faktur i wysyłania ich do kontrahentów.

Łatwe dostosowanie programu Symfonia Handel do potrzeb firmy

 1. Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników;
 2. Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych;
 3. Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów;
 4. Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji)

Pełna obsługa magazynu

 1. Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów);
 2. Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy pełna ewidencja stanów magazynowych;
 3. Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne;
 4. Obsługa numerów seryjnych towarów”Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych”
 5. Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża;
 6. Łatwe dostosowanie do nowych regulacji dotyczących zasad opisu towaru lub usługi na paragonach;
 7. Możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów;
 8. Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt;
 9. Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych;
 10. Dokumenty kasowe: KP, KW;
 11. Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru;
 12. Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień);
 13. Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP);
 14. Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień);
 15. Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji;
 16. Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu;
 17. Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawieniem

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 1. Tworzenie raportów kasowych;
 2. Możliwość zlecania pojedynczych i grupowych przelewów elektronicznych;
 3. W ramach przelewów elektronicznych system pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych firmy, rachunków bankowych. Istnieje również możliwość importu operacji bankowych;
 4. Zarejestrowane dane pozwalają wypełniać i podpowiadać większość operacji bankowych;
 5. Wystawianie przelewów własnych oraz rejestracja przelewów obcych;
 6. Obsługa dowolnych form płatności – czeków, kart kredytowych, kompensaty;
 7. Możliwość tworzenia dowolnej liczby rejestrów pieniężnych;
 8. Rozliczanie należności i zobowiązań;
 9. Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie – z uwzględnieniem zmian kursów walut

Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży

 1. Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów);
 2. Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru;
 3. Ustalanie indywidualnych cen i upustów dla kontrahentów na dany towar;
 4. Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów;
 5. Zarządzanie promocjami okresowymi;
 6. Możliwość prowadzenia cenników w walutach;
 7. Pomoc w naliczaniu bieżących cen oraz wyznaczanie cen na podstawie poziomów marży lub narzutu;
 8. Możliwość przeprowadzenia operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

 1. Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy w centralnej bazie;
 2. Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem;
 3. Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach wg różnych kryteriów;
 4. Możliwość tworzenia własnych raportów na podstawie narzędzi wbudowanych w program;
 5. Możliwość uszeregowania i sortowania danych w zestawieniach

Zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych

 1. Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów;
 2. Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem;
 3. Wiekowanie należności i zobowiązań można wykonać na konkretny dzień;
 4. Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty;
 5. Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne;
 6. Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta;
 7. Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu;
 8. Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym);
 9. Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych;
 10. Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną;
 11. Generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat 
 12. Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Sage Symfonia Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia Mała Księgowość; 
 13. Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość; 
 14. Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Sage Symfonia Handel do programu Sage Symfonia Mała Księgowość.
Zadzwoń teraz