Skip to main content

Symfonia Środki Trwałe – produkt wycofany ze sprzedaży

Symfonia Środki Trwałe to moduł podstawowy oprogramowania Symfonia zapewniający ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz kontrolę nad posiadanym majątkiem firmowym.

Sage Symfonia Środki Trwałe daje klientowi:

  1. Integrację z programem Finanse i Księgowość
  2. Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
  3. Możliwość wysyłania operacji amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość
  4. Ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  5. Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  6. Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
  7. Obsługa niskocennych składników majątku
  8. Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
  9. Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
  10. Szeroki wybór zestawień i raportów 
Zadzwoń teraz