Skip to main content

Symfonia Kadry i Płace Pakiet Ekonomiczny

Symfonia Kadry i Płace Pakiet Ekonomiczny dedykowany jest dla mniejszych firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy – wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.

Funkcjonalności programu Symfonia ERP KiP pakiet ekonomiczny to:                

Ewidencja danych pracowników od zatrudnienia do zakończenia umowy:

 • Ewidencja danych pracowników 
 • Możliwość tworzenia własnych pól danych 
 • Wydruki dokumentów przy stosunku pracy 
 • Archiwizowanie danych 
 • Anonimizacja danych 

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników:

 • Wynagrodzenia podstawowe 
 • Dodatkowe składniki płacowe 
 • Odprowadzanie i ewidencja składek i podatków 
 • Automatyczne wyliczanie potrąceń 
 • Dowolna liczba wypłat i list płac 
 • Korygowanie wynagrodzeń
 • obsługa komorniczych zajęć 

Rozliczanie czasu pracy wraz z obsługa nieobecności:

 • 30 rodzajów nieobecności
 • kalendarz pracownika
 • rozliczanie nadgodzin
 • import danych z PUE

Obsługa różnych umów:

 • Obsługa ok. 6 typów umów cywilnoprawnych 
 • Rejestracja dowolnych kodów ubezpieczenia 
 • Rozliczenie zasiłków 
 • Wyliczenie stawki za dzień zasiłku 
 • Wydruki umów, rachunków i zestawień 

Komunikacja z ZUS i US

 • Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R                    
 • Raporty (GUS, ZUS)                       
 • Raporty: Statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe                       
 • PPK / PPE podstawa (samo naliczanie wynagrodzeń) 
 • edeklaracje                                              

Zadzwoń teraz