Skip to main content

Symfonia Kadry i Płace Pakiet Uniwersalny

Symfonia Kadry i Płace Pakiet Uniwersalny dedykowany jest dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób. Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami. Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.     

 • Dokumenty pracowników (do zatrudnienia i zwolnienia)                            
 • Ewidencja czasu pracy i Nieobecności (przez kalendarz)               
 • Rozliczanie wynagrodzeń + dodatki pracownicze- lista płac i PK (do FK)                 
 • Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R                    
 • Raporty (GUS, ZUS)                       
 • Raporty: Statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe                       
 • PPK / PPE podstawa (samo naliczanie wynagrodzeń)                     
 • Komornicy (potrącenia wynagrodzeń)                  
 • e-deklaracje podatkowe                            
 • Przelewy elektroniczne do pracowników                            
 • Sage University Basic                   
 • Integracja z TachoSpeed                            
 • Korekty wynagrodzeń                  
 • Dodatki .NET: możliwość korzystania z rozwiązań indywidualnych przygotowanych w tej technologii                       
 • Benefity pracownicze: multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie                       
 • Integracja z RCP                            
 • PITy, paski płacowe – wysyłka zaszyfrowanych maili                      
 • Przypomnienia                 
 • Kadry OLE – dostęp do dodatkowych możliwości integracji                         
 • Dodatek: import wartości z arkusza MS Excel                   
 • Import danych z programu Płatnik                         
 • API e-ZLA.
Zadzwoń teraz