Skip to main content

Jakie dane są obowiązkowe KSeF

Jakie dane muszą być zawarte na fakturze VAT wg. KSeF?

Dane które maja być zawarte na fakturze zgodnej ze schemą podzielone są na 3 „grupy”

  • dane OBLIGATORYJNE to dane wymagane na każdej fakturze VAT są to: data sprzedaży, podstawa opodatkowania, kwota podatku
  • dane OPCJONALNE to dodatkowe dane wymagane przez przepisy: split payment, faktura do paragonu
  • dane FAKULTATYWNE to dane informacje biznesowe: uwagi, kody CN/PKWiU, rodzaje środka transportu

Format faktury i walidacja

Aby faktura była zaakceptowana i wciągnięta do KSeF musi być wystawiona w formacie XML – format analogiczny jak w sprawozdaniach finansowych. Istnieje możliwość wirtualizacji faktury np w PDF. Krajowy System e-Faktur będzie sprawdzał dokumenty – weryfikował pod kątem technicznym (prawidłowe uzupełnienie pól).
KseF nie będzie weryfikował poprawności merytorycznej faktury.

Zadzwoń teraz