Skip to main content

Produkcja Maestro

Produkcja Maestro

Maestro MRP jest aplikacją wspomagającą zarządzanie produkcją, dedykowaną do współpracy z Systemem Symfonia ERP.

Zarządzanie produkcją zawiera:

 • Ewidencjonowanie składników złożenia produktów, technologii wytworzenia oraz materiałów potrzebnych do procesu produkcji
 • Możliwość zaawansowanego harmonogramowania produkcji
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji przebiegu zlecenia produkcyjnego, wraz z obliczeniem składników kosztowych
 • Minimalizacja stanów zapasów materiałowych w magazynie
 • Ewidencjonowanie zdarzeń nieplanowanych, występujących w procesie produkcji, z uwzględnieniem przyczyny powstania takiego stanu rzeczy
 • Uwzględnianie w harmonogramie przedsiębiorstwa planowanych remontów i czasowego wyłączenia maszyn ze stanu używalności
 • Bilansowanie dostępności surowców, maszyn oraz pracowników
 • Przeprowadzanie analiz na wielu etapach realizacji zleceń
 • Możliwość bieżącej kontroli produkcji pod kątem czasów, terminów, ilości, operatorów, wielkości braków i strat w procesie
 • Wyposażenie w moduł realizacji produkcji Maestro MES, który umożliwia:
 • Wygodną i szybką akwizycję danych, dzięki możliwości wykorzystania paneli dotykowych i technologii kodów kreskowych
 • Dokładaną rejestrację czasu pracy pracownika oraz innych zdarzeń planowanych/ nieplanowanych
 • Pełna integracja z systemem odpowiedzialnym za logistykę, księgowość oraz pozostałe obszary funkcjonujące w firmie produkcyjnej
 • Możliwość działania w zmiennych realiach współczesnego rynku – system dopasowuje się do potrzeb, podobnie jak nowoczesne przedsiębiorstwo
 • Zapewnienie dostępu do aktualnych danych w czasie rzeczywistym
 • Skrócenie czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji związanych z produkcją – dzięki możliwości planowania realizacji zleceń w czasie
 • Możliwość kalkulowania kosztów zlecenia z uwzględnieniem kosztów przedsiębiorstwa, ponoszonych przy jego realizacji
 • Możliwość monitorowania informacji związanych z procesem produkcji, stanem zapasów, planowanymi zleceniami
 • Prognoza zapotrzebowania środków finansowych na surowce, materiały oraz robociznę
 • Możliwość ewidencji rzeczywistych kosztów produkcji z podziałem na składowe, uwzględniane w kalkulacji rozliczenia zlecenia
 • Możliwość skrócenia cykli produkcyjnych – redukcja kosztów wykorzystania maszyn i robocizny
 • Symulacja kosztów wytworzenia z wykorzystaniem wariantów materiałów, maszyn, oraz wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie drogi
 • Zmniejszenie do niezbędnego minimum stanów zapasów dostępnych na magazynie surowców i wyrobów gotowych

Zarządzanie personelem zawiera:

 • Szansa na redukcję nadwyżki wakatów oraz zmniejszenie liczby nadgodzin – wzrost efektywności zatrudnienia
 • Możliwość redukcji poniesionych strat, dzięki ewidencji powstających braków oraz identyfikacji przyczyny wystąpienia niepożądanego zdarzenia
 • Wgląd we wskaźniki efektywności pracowników może służyć, jako pomoc między innymi w wyliczaniu wynagrodzeń oraz premiowaniu pracowników za dobre wyniki
 • Możliwość monitorowania efektywności pracy, dane te mogą być wykorzystane przy ocenie okresowej pracowników, a także przy wyznaczaniu premii
 • Zmniejszenie kosztów robocizny oraz optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Ewidencja czasu pracy pracowników oraz obłożenia każdego stanowiska
 • Możliwość wykorzystania systemu raportowania do analizy kluczowych wskaźników efektywności i w konsekwencji podjęcie działań mających na celu ich poprawę
 • Możliwość wyliczania wynagrodzeń, czy przyznawania premii uznaniowych na podstawie efektywności pracy
 • Obniżenie kosztów pracy, dzięki redukcji nadgodzin, a także nadmiernego zatrudnienia

Rodzaje wersji Produkcja Maestro oraz różnice między wersjami:

Maestro Produkcja + MESMaestro Produkcja PRO + MES PRO
Dla kogoMałe i średnie firmyŚrednie i większe przedsiębiorstwa
Możliwości dostosowaniaNIETAK
Obsługa kodów kreskowychNIETAK
Rejestracja zdarzeń poprzez terminale dotykowe i MES-a na produkcjiTAKTAK
Podgląd progresu realizacji produkcji w czasie rzeczywistymNIETAK
Rozszerzenie towaru o dane produkcyjneTAKTAK
Definiowanie wielopoziomowych struktur towarów z elementami konstrukcyjnymiTAKTAK
Tworzenie marszrut (technologii produkcji) dla stanowisk roboczychTAKTAK
Definiowanie norm czasowych dla zasobów produkcyjnychTAKTAK
Planowanie produkcji na podstawie Zamówień ObcychTAKTAK
Planowanie produkcji na podstawie stanów magazynowychTAKTAK
Zlecenia Produkcyjne z wieloma pozycjami, strukturami i marszrutamiTAKTAK
Zlecenia produkcyjne na półproduktyTAKTAK
Zaawansowane graficznie harmonogramowanie zasobów produkcyjnych
(zarządzalny, interaktywny wykres Gantta)
TAK
bez alokacji maszyn
TAK
z alokacją maszyn
Rejestracja zdarzeń związanych z zasobami produkcyjnymi, przestojów
(automatycznie przez pracowników produkcji za pomocą terminali dotykowych w czasie rzeczywistym)
TAKTAK
Zapotrzebowanie materiałowe na podstawie planu produkcjiNIETAK
Zapotrzebowanie materiałowe na wyrób/zlecenieTAKTAK
Generowanie Zamówień Własnych do dostawcówTAKTAK
Rozliczanie składników Zleceń dokumentami magazynowymiTAKTAK
Realizacja procesów produkcyjnych na stanowiskach roboczych
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
TAKTAK
Rejestracja czasu pracy pracowników
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
TAKTAK
Raportowanie wyrobów niezgodnych, rozliczanie typów i ilości braków
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
TAKTAK
Korekty rozliczeń składników ZleceńTAKTAK
Kalkulacja planowanych kosztów wytworzeniaTAKTAK
Kalkulacja rzeczywistych kosztów wytworzeniaTAKTAK
Definiowanie list pakowań dla wyrobówTAKTAK
Obsługa Zleceń pakowaniaTAKTAK
Obsługa Wysyłek, wystawianie dokumentów magazynowychTAKTAK
Zestawienie produkcyjneTAKTAK
Tworzenie własnych raportówTAKTAK
Zaawansowane zestawienia produkcyjne
(raporty na bazie własnych rozbudowanych tabel przestawnych)
TAKTAK
Baza danych produkcji wspólna z programami handlowo-magazynowymiTAKTAK
Dostęp do obiektów biznesowych produkcjiTAKTAK
Tworzenie raportów AmBasic z wykorzystaniem obiektów produkcjiTAKTAK
Kompleksowa obsługa magazynu za pomocą systemu kodów kreskowych w czasie rzeczywistymNIETAK
Możliwość wykonywania inwentaryzacji bezprzewodowym kolektorem danychNIETAK
Wykonywanie przyjęć i wydań magazynowych za pomocą bezprzewodowych kolektorów danychNIETAK
Rozliczanie rzeczywistych kosztów produkcji w czasie rzeczywistym (materiał, robocizna, dodatkowe nośniki kosztów)TAKTAK
Kalkulacja porównawcza (planowana do rzeczywistej)NIETAK
Moduł rozkrojuNIETAK
Ewidencja odpadów użytecznychNIETAK
Ewidencja i identyfikacja numerów partii, śledzenie partii (lot) możliwość dostosowania do konkretnych wymagań np. ISO, HACCPNIETAK
Rejestracja wszelkich zdarzeń bezpośrednio z hali produkcyjnej, postęp zlecenia, awarie, przestoje, straty, brakiTAKTAK
Możliwość definiowania dodatkowych operacji Kontroli Jakości procesowej i operacyjnejTAKTAK
Podgląd realizacji zleceń i operacji w czasie rzeczywistymTAKTAK
Podgląd zużycia materiałów pod zlecenie w czasie rzeczywistymTAKTAK
Podgląd realizacji w stosunku do planu produkcji w czasie rzeczywistym na monitorach lub urządzeniach mobilnychNIETAK
Raporty OEENIETAK
Raporty obłożenia maszyn i stanowisk roboczychNIETAK
Workflow – moduł komunikacjiTAKTAK
Zadzwoń teraz