Skip to main content

Nasz Bank

Nasz Bank

Usprawnia komunikację pomiędzy programami Symfonia (Symfonia, ERP i ERP Extra), a bankami obsługującymi rachunki firmowe. Atutem aplikacji jest szybsze przesyłanie danych. Program pomaga unikać błędów, które często towarzyszą ręcznej obsłudze płatności. Aplikacja współpracuje z najbardziej popularnymi w Polsce systemami bankowości elektronicznej. Obsługa każdej płatności staje się prosta i przyjemna.

Istnieje możliwość zakupu programu NASZ BANK w wersji bez limitu firm. Wersja wielofirmowa jest przeznaczona dla Biur Rachunkowych oraz firm prowadzących księgowość wielu firm (np. firm zależnych). Aktywacja poprzez klucz sprzętowy eliminuje konieczność niezależnego aktywowania każdej firmy założonej w programie.

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy programami Symfonia a systemem bankowości elektronicznej. Program umożliwia transfer przelewów i list płac do systemu bankowości elektronicznej danego banku, a następnie pobieranie i wczytywanie wyciągów bankowych do programu Symfonia ERP. Obsługa wszystkich płatności w jednym miejscu. Na podstawie danych pochodzących z poszczególnych działów firmy tworzone są zlecenia dla banków. Następnie, po zatwierdzeniu przez operatora, przekazywane są do systemu bankowego. W systemie archiwizowane są wszystkie informacje. Istnieje możliwość wykonania zestawienia przeprowadzonych przelewów.

Możliwość wykonywania przelewów zbiorczych. W systemie wykonywane są przelewy, z opcją grupowania ich wg kontrahenta czy terminu płatności. Po wczytaniu wyciągów, możliwe jest automatyczne rozliczenie transakcji w module finansowo – księgowym.

ZaletyNasz Bank StandardNasz Bank Professjonal
Automatyczne generowanie wyciągu bankowego w buforze modułu finansowo-księgowegotaktak
Osobna baza SQL dla danych do przelewówtaktak
 Dostęp do listy rozrachunków w module finansowo-księgowymtaktak
Dostęp do kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów w module finansowo-księgowymtaktak
Możliwość importu przelewów z modułów kadro-płacowychtaktak
Możliwość tworzenia przelewów pojedynczych i grupowychtaktak
Możliwość wystawiania przelewów z listy rozrachunków bezpośrednio w aplikacjitaktak
Możliwość zdefiniowania stałych fraz usuwanych z treści wyciągu bankowegotaktak
Rozbudowany system uprawnień użytkownikówtaktak
Rozbudowany system wyszukiwania przelewów w archiwum czy zdefiniowanych przelewów i „paczek”taktak
Możliwość importowania przelewów z oprogramowania alternatywnego do Symfoniitak
Możliwość obsługi wielu rachunków bankowych i wielu systemów bankowości elektronicznejtak
Obsługa walut obcychtak
Zarządzanie przelewami, rozbicie jednej transakcji płatności na kilka transztak
Wielopoziomowa akceptacja przelewów*tak
Możliwość zarządzania procesem windykacji*tak
Zadzwoń teraz