Skip to main content

Czy dostałeś już swój indywidualny numer rachunku bankowego ZUS??

Od 1 stycznia 2018 zmieniają sie zasady wykonywania przelewów za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, rentowe itp
Każdy z nas przedsiębiorców będzie robił je na indywidualny nr. rachunku ZUS. Oczekujcie zatem listu poleconego którego nadawcą będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą płacić za zobowiązania ZUS jednym przelewem bankowym na swoje indywidulane numery rachunków. Ta zmiana niesie za sobą pewne zagrożenia dla przedsiębiorcy.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Wpłata będzie widoczna na koncie klienta znacznie szybciej – obecnie czas pomiędzy realizacją przelewu przez firmę a momentem, kiedy wpłata jest rozliczona na portalu PUE ZUS, zazwyczaj wynosi kilka dni. ZUS deklaruje, że wprowadzenie płatności na specjalnie wyodrębnione w tym celu rachunki przedsiębiorców znacznie skróci ten okres. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to istotne, ponieważ niedopłaty na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pozbawiają przedsiębiorcę uprawnień do zasiłku chorobowego. Przyspieszenie procesu może sprawić, że wpłata będzie widoczna, zanim upłynie ostateczny termin zapłaty składek ZUS i przedsiębiorca będzie miał możliwość zweryfikowania salda na swoim koncie i dopłaty brakującej kwoty dzięki informacji uzyskanej z podglądu konta PUE ZUS.

Zagrożenia dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie przez ZUS zmiany na tak duża skalę niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędów, zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania nowego rozwiązania – w interesie przedsiębiorcy będzie kontrolowanie zapisów na swoim koncie jako płatnika składek i interwencja w razie potrzeby – wyjaśnienie niezgodności na koncie płatnika po jakimś czasie może być dużym wyzwaniem.

Trudność w udowodnieniu, że płatność została zrealizowana, będzie wynikać z różnego rozdysponowania wpłat przez przedsiębiorcę i system ZUS. Z tego względu wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie salda na koncie płatnika na koniec 2017 r. w celu potwierdzenia przez ZUS stanu wyjściowego na dzień wprowadzenia zmian w rozliczeniach – taki dokument z pewnością pomoże w przypadku ewentualnych przyszłych rozbieżności w saldzie konta.

Zaświadczenia o niezaleganiu jako zabezpieczenie

Zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy będą również zaświadczenia o niezaleganiu – pozyskiwanie tych dokumentów stanie się łatwiejsze dzięki zrównaniu pod względem prawnym wydruków wygenerowanych za pośrednictwem platformy PUE ZUS z dokumentami wystawionymi przez ZUS.

Sprawdź poprawność otrzymanego numeru konta.

Bardzo ważne jest dokonanie płatności na prawidłowy numer rachunku. Podanie błędnego numer nie będzie dla ZUS usprawiedliwieniem i powstała niedopłata będzie traktowana przez ZUS jak zaległość. Indywidualny numer rachunku powinien zawierać numer identyfikacyjny ZUS 60000002, a ostatnie 10 cyfr indywidualnego konta to numer NIP przedsiębiorcy. Każda firma ma również możliwość zweryfikowania numeru indywidualnego rachunku w dowolnej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

Problem płatników zadłużonych

ZUS rozpocznie rozliczanie zapłaconych składek od najstarszego zadłużenia oraz odsetek. Dopiero po rozliczeniu zaległości będzie rozliczać wpłaty przedsiębiorcy z bieżącymi składkami. Oznacza to, że płatnicy składek, którzy mają zaległości z lat wcześniejszych i opłacają składki na bieżąco, nie będą już mogli korzystać np. z ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie będą mieli opłaconej ostatniej składki. Jeśli ZUS rozliczy część wpłaty na odsetki, może się również okazać, że przedsiębiorca nie ma w pełni opłaconej składki na ubezpieczenie chorobowe i w związku z tym utraci uprawnienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na okres 90 dni.

Zadzwoń teraz