Skip to main content

JPK_VAT (3) zmiana w strukturze

Grudzień to ostatni dzwonek na przygotowanie się do składania JPK_VAT w nowej strukturze. O wprowadzeniu nowej, trzeciej wersji JPK_VAT (3) Ministerstwo Finansów poinformowało 13 października 2017.

Wprowadzenie nowej wersji JPK_VAT (3) zbiega się w czasie z objęciem obligatoryjnym raportowaniem w formacie JPK wszystkich przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), rozliczających się z VAT. Najbliższe tygodnie to ostatni moment na wyposażenie się w rozwiązania wspomagające generowanie JPK w nowej strukturze.

___

Grudzień to ostatni dzwonek na przygotowanie się do składania JPK_VAT w nowej strukturze. O wprowadzeniu nowej, trzeciej wersji JPK_VAT (3) Ministerstwo Finansów poinformowało 13 października 2017.

Wprowadzenie nowej wersji JPK_VAT (3) zbiega się w czasie z objęciem obligatoryjnym raportowaniem w formacie JPK wszystkich przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), rozliczających się z VAT. Najbliższe tygodnie to ostatni moment na wyposażenie się w rozwiązania wspomagające generowanie JPK w nowej strukturze.

Co się zmienia w JPK_VAT (3)?

Zmiany w nowej wersji JPK_VAT dotyczą nagłówka pliku oraz danych służących identyfikacji podmiotu składającego JPK.

  1. W wersji obowiązującej dotychczas (wersja 2) w elemencie CelZlozenia podatnik określał odpowiednią cyfrą, czy dany JPK jest składany po raz pierwszy, czy też plik jest składany jako korekta. Odpowiednio w miejscu tym umieszczał cyfrę 1 (dla pierwszego złożenia) lub 2 (dla korekty). Wersja 3 JPK wprowadza zmianę, która polega na tym, że pierwsze złożenie JPK zależy oznaczyć cyfrą 0, a kolejne korekty pliku oznaczać kolejno cyframi, poczynając od 1. Struktura przewiduje możliwość składania wielu korekt – pliki można oznaczać numerami od 1 do 999. Co istotne, dzięki takiemu oznaczeniu plików, JPK_VAT (3) będą miały unikatowy charakter, nie będzie bowiem możliwości w danym okresie raportowym przesłania na serwer Ministerstwa Finansów dwóch różnych plików oznaczonych tą samą cyfrą
  2. W wersji JPK_VAT (3) nie ma pól określających domyślny kod waluty (DomyslnyKodWaluty) oraz kod właściwego urzędu skarbowego (KodUrzedu).
  3. W nowej wersji pojawi się natomiast nowe obligatoryjne pole określające nazwę rozwiązania informatycznego, z którego pochodzą dane raportowane w JPK – NazwaSystemu.
  4. Ponadto, JPK_VAT (3) przewiduje obowiązkowe podanie następujących danych podatnika: NIP oraz nazwę (w polu PełnaNazwa).
  5. Dla ułatwienia komunikacji elektronicznej administracji skarbowej z podatnikami, w nowej wersji JPK_VAT wprowadzono nowe pole Email, w którym można wprowadzić e-mail kontaktowy do podatnika. Umieszczenie adresu nie jest obowiązkowe, natomiast zgodnie z informacjami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów, podawanie takiej informacji może pomóc skarbówce w szybkim wyjaśnianiu wątpliwości w sytuacjach gdy podatnik złoży nieprawidłowy JPK, podatnikowi zaś pozwoli szybciej złożyć korektę bez konieczności odwiedzania urzędu i osobistego składania wyjaśnień.
  6. W JPK-VAT (3) nie należy wprowadzać danych adresowych podatnika, ani numeru REGON.

Uwaga: Zgodnie z wytycznymi resortu finansów, JPK za miesiące z ostatniego kwartału należy przesyłać zgodnie z dotychczasową wersją JPK_VAT (czyli wersją 2).

Zadzwoń teraz