Skip to main content

Kodeks Pracy 2023

Rok 2023 będzie ciężkim rokiem dla przedsiębiorców. Oprócz „drożyzny” będą musieli się zmierzyć z dużymi zmianami w przepisać m.in Kodeksie Pracy.

W związku z wprowadzeniem przepisów Unii Europejskiej – w tym dyrektywy work-life balance w dość istotnym stopniu zmianie ulegnie Kodeks Pracy. A czego będą dotyczyły zminay? Kilka informacji poniżej:

  • zmiana zasad zawierania umów o pracę
  • zwiększenie elastyczności pracy
  • kontrola trzeźwości w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł skontrolować podejżanego pracownika przy założeniu, że będzie to konieczne do zapewnienia ochrony życia i zdrownia osoby bądź osób  lub ochrony mienia. Taka zmiana będzie wymagała zmian w regulaminie pracy, a samo urządzenie wykorzystywane do wykonywania pomiarów będzie musiało posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie;
  • nowe dni wolne np. dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego – bezpłatnego. Wejdzie też w życie dodatkowe wolne z powodu siły wyższej. Będzie to dodatkowe 2 dni/16 godzin w roku kalendarzowym. Co to znaczy siła wyższa? Jest to pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem i to tylko w sytuacji, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Wynagrodzenie w tym przypadku będzie wynosiło 50%
  • koniecznośc podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony (do tej pory nie było takiego obowiązku)
  • praca zdalna – aż 24 dni w roku na wniosek pracownika

Owszem mamy dopiero listopad i jeszcze wszytsko może ulec zmianie, ale rok 2023 zapowiada się rewolucyjny.
Miłego dnia!

Zadzwoń teraz