Skip to main content

Konieczność sparwdzenia rachunku bankowego przedsiębiorcy

Już niebawem wszystkich podatników czekają nowe obowiązki. Będą musieli sprawdzać przed wykonaniem przelewu, czy numer rachunku kontrahenta widnieje na „białej” liście w Ministerstwie Finansów. Wpłata na konto spoza rejestru nie pozwoli na odliczanie kosztów uzyskania przychodu. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 września tego roku. Mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jeżeli wpłata zostanie dokonana na konto niezarejestrowane, wydatek nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego, jak również – w przypadku płatności przekraczającej kwotę 15 tyś zł spowoduje solidarną odpowiedzialność finansową nabywcy i sprzedawcy do kwoty podatku VAT. Wszyscy podatnicy będą musili poinformować właściwy dla siebie Urząd Skarbowy o posiadanych rachunkach bankowych lub o ich aktualizacji. Numery tych kont przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić w specjalnym wykazie internetowym. Wykaz ten będzie przygotowany przez KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

Zadzwoń teraz