Skip to main content

Nowa wersja 2024 Symfonia już dostępna!

Główne zmiany w wersja 2024 Symfonia ERP przedstawiają się następująco:

Nowa wersja 2024 Symfonia ERP Finanse i Księgowość

1.Nowe okna Zapisy i Obroty na kontach

 • Możliwość otwierania wielu okien jednocześnie
 • Zaawansowane metody filtrowania – maski kont
 • Zaawansowane metody filtrowania – filtry w kolumnach
 • Rozwijanie grupowe w oknie obrotów 
 • Filtrowania kont według ich typu: bilansowe, wynikowe, pozabilansowe 
 • Zapisanie własnego widoku 
 • Przejście z okna Obrotów do okna Zapisów z uwzględnieniem zaznaczonego konta 
 • Prezentacja podmiotu z zapisu konta przeciwstawnego 
 • Dodanie notatki w oknie zapisów 
 • Pełna kontrola nad zapisami i obrotami
 • Zwiększenie efektywności pracy

2.Prezentacja numeru i daty KSeF na dokumentach

3.Rozszerzenie wymiany danych w importach dokumentów o numer i datę KSeF

4.Nowa metoda eksportu do MS Excel, niewymagająca posiadania programu na komputerze, który generuje zestawienie

Szczegóły: https://pomoc.symfonia.pl/data/fk/ERP/2024/data/zmiany_w_wersji.htm

Nowa wersja 2024 Symfonia ERP Handel

1. Nowe formatki dokumentów magazynowych

 • dokumenty o charakterze rozchodu (WZ, RW, IN-) 
 • dokumenty o charakterze przychodu (PZ, PW, IN+)

2. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów sprzedaży

3. Obsługa KSeF w IOrec/API/COM (ITG, 3.0, RDF)

4. Aktualizacja/odświeżenie kartoteki sprzedaży po wysyłce KSeF i po odświeżeniu statusu KSeF

5. Dedykowany przycisk związany z KSeF w kartotece sprzedaży i skrót dla wysyłki

6. Numer KSeF i data wystawienia KSeF na wydrukach dokumentów sprzedaży zagranicznej

7. Wykluczenie z wysyłki dokumentów wystawionych w wybranych działach i typach dokumentów

8. Automatyczna wysyłka dokumentów bezpośrednio po wystawieniu

9. Okno ustawień KSeF w Handlu

10. Uprawnienie do zmiany ustawień KSeF podczas wystawiania dokumentu

11. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów zakupu

12. Odblokowanie wysyłki korekty bez numeru KSEF faktury korygowanej

13. Uprawnienie do wystawiania faktury do KSeF w Handlu

14. Uprawnienie do wysyłania faktury do KSeF w Handlu

15. Skrócenie statusów prezentowanych w kartotece zakupu/sprzedaży

16. Mechanizm (Integrator) pobierania faktur zakupu z Symfonia Obieg Dokumentów do Symfonia Handel

Szczegóły: https://pomoc.symfonia.pl/data/hm/ERP/2024/data/zmiany_w_wersji.htm

Nowa wersja 2024 Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono schemat generowania nazwy dostawy utworzonej w produkcji (w przypadku odznaczonych opcji „Generowanie nr seryjnych” lub „Generowanie nr partii” i wypełnionym polu szablon numeracji w numerze dostawy pojawiał się numer PW a powinien numeru zlecenia produkcyjnego).
 • Naprawa błędu, który uniemożliwiał rozliczanie i zamknięcie zleceń z listy zleceń zakończonych.
 • Poprawiono wydajność programu (ładowanie wydruków, BOMu, rozliczanie i zamknięcie zleceń produkcyjnych).
 • Naprawiono problem, który powodował powstawanie wpisów z zerową ilością zarezerwowaną (zakładka Rezerwacje w module Handel).
 • Naprawiono błąd w Szczegółowej Kontroli Dostaw, który powodował zmianę ilości w kolumnie „Plan” w zakładce BOM.
 • Kalkulacja czasu jednostkowego oraz łącznego czasu produkcji w karcie technologicznej uwzględnia operacje ze stałym czasem.
 • Naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu po dodaniu operacji do marszruty produkcyjnej i bezpośrednim przejściu do kalkulacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie zwrotów dla niektórych indeksów towarowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował zmianę precyzji w kolumnie „Plan” na zakładce BOM w zleceniu produkcyjnym.
 • Poprawiono obszar zbiorczych przesunięć międzymagazynowych (system traktował dostawy o dokładnie takiej samej nazwie jako jedną).
 • Naprawiono błąd, który podczas zamykania zlecenia powodował pojawienie się komunikatu „Istnieją niezapisane zmiany w dokumencie. Czy chcesz kontynuować zamykanie okna?”.
 • Poprawiono obszar związanych z przyjmowaniem dużej ilości indeksów odpadów na zleceniu produkcyjnym.
 • Zablokowano możliwość wpisywania ujemnej ceny i ujemnej ilości w zakładce Koszty w karcie technologicznej.

Zmiany technologiczne + zmiany w tabelach programu

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://pobierzprogram.symfonia.pl/

Zadzwoń teraz