Skip to main content

Nowa wersja Kadry i Płace 2022.2.c

Główne zmiany:

  • Rozliczenie nieobecności związanej z kontrolą trzeźwości, gdy wynik jest negatywny.

Dodatkowe informacje:

  1. Aktualizację 2022.2.c instalujemy na komputerach, na których zainstalowana jest już wersja minimum 2022.2_1​​​​​​​.
  2. Aktualizacja wymaga instalacji na każdym stanowisku.
  3. Konwersja jest możliwa od wersji 2022.2
  4. Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Przed otworzeniem okresów płacowych należy pamiętać o wykonaniu kopii bezpieczeństwa.

Ważne linki:

Opis zmian

Wymagania systemowe

Zadzwoń teraz