Skip to main content

Nowa wersja Symfonia ERP 2023.1

Finanse i Księgowość

 • Obsługa deklaracji CIT-8(32)
 • Obsługa załączników CIT/M oraz CIT/PD
 • Obsługa deklaracji CIT-8E (CIT Estoński)
 • Obsługa deklaracji CIT-8ST z załącznikiem CIT-A
 • Obsługa walut w mechanizmie Ulga na złe długi
 • Obsługa stawek podatku 9% i 19% w mechanizmie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy
 • Poprawa jakości
 • Poprawa wydajności w obszarach:
  • Rozliczenia Międzyokresowych Kosztów
  • Przeglądania rejestrów  VAT
 • Nowe raporty w module SmartBI
  • Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 rok
  • Eksport planu Kont do Excela

Handel

 • Możliwość obsługi zgłoszeń windykacji bezpośrednio z programu
 • Import specjalny towarów i kontrahentów z możliwością uzgodnienia importowanych pól
 • Zestawienie „Sprzedaż towarów kontrahentowi”
 • Wybór magazynów w zestawieniu „Stany i obroty magazynowe”
 • Okno rentowności dla zamówień obcych
 • Możliwość wyszukiwania tylko dla wybranych kolumn w kartotekach
 • Możliwość filtrowania wg opisu znacznika
 • Poprawa jakości
 • Poprawa wydajności w obszarze
  • wystawiania dokumentów z wieloma pozycjami
  • otwierania i wyświetlania kartotek
 • Optymalizacja uruchamiania Handlu w trybie OLE – wersja COM light (ok. 2x szybsze uruchomienie)

Tylko w Handel ERP (wersja Profesjonalna)

 • Zapotrzebowanie:
  • W module Handel: analiza zapotrzebowania dla zamówień obcych.
  • W module Produkcja: analiza zapotrzebowania dla zleceń oraz planów produkcyjnych.
 • Prognozowanie zapotrzebowania na dostawy w oparciu o dane historyczne.

Zarządzanie Produkcją

 • Możliwość zdefiniowania oddzielnego typu dokumentu PW dla przyjęcia odpadów.
 • Sekcja w karcie pracy na zleceniu prezentuje operacje rozpoczęte na panelach meldunkowych
 • Mechanizm – Kopiuj i anuluj kartę – zmiana nazwy karty na kod karty+data oraz jej statusu i utworzenie kopii z tą samą nazwą.
 • Możliwość odpięcia wybranego domyślnego typu planu w ustawieniach.
 • Przycisk umożliwiający przywrócenie scriptingu do wersji podstawowej.
 • Możliwość zbiorczej aktualizacji cen kosztów we wszystkich kartach technologicznych. 
 • Poprawa jakości

Panele Meldunkowe

 • Nowy parametr dla Paneli meldunkowych – możliwość wyboru opcji prezentacji karotek towarowych (BOM) kod/nazwa. 
 • Możliwość prezentacji kartotek towarowych po kodzie. 

Środki Trwałe

 • Nowy układ nawigacji okna programu 
 • Mechanizm Symfonia Aktualizacje

Obszar wspólny

 • Poprawa wydajności w obszarze uruchamiania się i logowania do programu (konfiguracje wielostanowiskowe)
 • Poprawa wydajności w bieżącej pracy aplikacji (rzadsze procesy kontrolne, licencyjne)
 • Dostosowanie bazy danych do standardu Azure DB
 • Dodatkowe uprawnienia w module Administracja
 • Dodatkowe pola w module Business Intelligence 
 • Zmiana wersji .NET Famework na 4.8
 • Wsparcie dla Microsoft SQL 2022
 • Zmiana wymagań systemowych

Ważne linki

Zmiany w wersji ERP Finanse i Księgowość

Zmiany w wersji ERP Handel

Zmiany w wersji ERP Zarządzenia Produkcją

Zmiany w wersji ERP Środki Trwałe

Zmiany w wersji Handel

Zmiany w wersji Finanse i Księgowość

Zadzwoń teraz