Skip to main content

Nowelizacja Kodeksu Pracy kwiecień 2023

Nowe zasady pracy zdalnej, urlopów i zwalniania. To najwazniejsze zmiany które wchodzą w życie w kwietniu 2023r w Kodeksie Pracy.

Zmiana dotycząca pracy zdalnej zacznie obowiązywać już na początku kwietnia. Zmiany m.in w urlopach, informowaniu o warunkach pracy, umowach na okres próbny i zasadach zwalniania które dotyczą wszytskich zatrudnionych na etacie wchodza w życie w drugiej połowie kwietnia.

7 kwietnia 2023 r. wchodzi nowelizacja Kodeksu Pracy, która na stałe wprowadza możliwośc zatrudnienia pracowników w formie zdalnej. Do tej pory pracodawca polecał pracę w domu na podtsawie specustawy covidowej. Reguły świadczenia takiej pracy mają być określane w porozumieniach zawieranych ze związkami zawodowymi lub w regulaminie (jeśli nie uda się porozumieć ze związkami lub tych ostatnich nie ma w firmie). Zasady te będzie można też ustalić indywidualnie, w porozumieniu z samym pracownikiem. Zgodnie z nowymi zasadami firma ma zapewnić zatrudnionemu materiały i narzędzia niezbędne do zdalnego wykonywania obowiązków i pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu). Można będzie ustalić ryczałt, którego wysokość ma odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków z domu.

Nowelizacja przewiduje też drugi tryb pracy zdalnej – okazjonalnej na wniosek pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W tym przypadku nie będzie obowiązywał ryczałt za zużyty prąd, internet. Liczba przepracowanych dni okazjonalnie będzie wykazywana na świadectwie pracy.

Druga połowa kwietnia to czas na kolejną zmianę w Kodeksie Pracy realizującą tzw. dyrektywę work-life balance. Nowe przepisy maja obowiązywać najpóźniej od 26 kwietnia 2023r. 

Ustawa przewiduje wiele szczegółowych rozwiązań, w tym m.in.:

 • wydłużenie urlopów rodzicielskich o dziewięć tygodni (w praktyce będą dedykowane ojcom);
 • skrócenie terminu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego (do końca pierwszego roku życia dziecka);
 • przyznanie ojcom prawa do skorzystania z urlopu rodzicielskiego bez względu na to, czy takie prawo ma matka dziecka (czyli czy jest np. pracownicą lub prowadzi własną działalność i opłaca składkę chorobową);
 • wydłużenie okresu, w którym trzeba pytać rodzica o zgodę np. na pracę w nadgodzinach lub w nocy (do momentu, gdy jego dziecko skończy osiem lat)
 • wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego w celu zaopiekowania się np. niesamodzielnym rodzicem lub domownikiem (będzie bezpłatny);
 • wprowadzenie dwóch dni zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (będzie płatne w połowie);
 • konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony i konsultacji takich wymówień ze związkami zawodowymi;
 • uzależnienie czasu trwania okresu próbnego od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po okresie próby;
 • wprowadzenie dodatkowych przerw od pracy (jeśli dniówka przekracza 9 lub 16 godzin);
 • możliwość wnioskowania do firmy np. o umowę na czas nieokreślony lub o cały etat (jeśli pracownik jest zatrudniony odpowiednio na czas określony lub na część etatu);
 • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, jakie firma przekazuje pracownikowi (w tym m.in. o dobowy i tygodniowy wymiar pracy, prawo do szkoleń, jakie zapewnia pracodawca, zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę — jeśli w firmie jest stosowana praca zmianowa)
Zadzwoń teraz