Skip to main content

Symfonia ERP Analityk Sprzedaży

Symfonia Analityk Sprzedaży to aplikacja stanowiąca narzędzie codziennej pracy przede wszystkim dla menedżerów sprzedaży w firmie. Dzięki predefiniowanym już zestawom raportów pozwala na kontrolę procesu sprzedażowy, bieżącą weryfikację realizacji planów sprzedażowych – na poziomie działu oraz handlowca i wiele więcej, aplikacja zawiera m.in. 

Kokpit Kontrahenta (raporty w kontekście wskazanego kontrahenta) m.in:

  1. Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresów
  2. Analiza wartości zamówień obcych
  3. Rentowność sprzedaży
  4. Wartość sprzedaży według towaru

         

Kokpit Towaru (raporty w kontekście wskazanego towaru) m.in:

  1. Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresów
  2. Analiza wartości zamówień obcych
  3. Rentowność sprzedaży
  4. Wartość sprzedaży według towaru

         

Zadzwoń teraz