Skip to main content

Symfonia ERP Obieg dokumentów

Symfonia Obieg Dokumentów to zaawansowana aplikacja wspierająca proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.

Jest odpowiedzią na: 

 1. Bałagan w dokumentach papierowych i ich elektronicznych odpowiednikach
 2. Mozolne wyszukiwanie dokumentów
 3. Uciążliwe tworzenie kolejnych kopii dokumentów przez pracowników na własne potrzeby
 4. Nieefektywność procedur, nieskuteczną wymianę informacji, brak zaufania
 5. Konsekwencje finansowe i organizacyjne gubienia dokumentów i ich odzyskiwania
 6. Kontrole biznesowe

Symfonia SOD (Obieg Dokumentów) śledzi dokument od chwili zeskanowania; archiwizuje go w centralnej bazie danych i zabezpiecza oryginał przez zniszczeniem lub zgubieniem.

Dzięki SOD zyskujesz:

 • Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych.
 • Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji.
 • Możliwość mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie
 • Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności
 • Monitoring przebiegu procesu i jego statusu
 • Ochronę oryginału dokumentu
 • Informacje o etapie procesu uprawnionych osób, grup, działów
 • Wygodną aplikację oraz interfejs poprzez stronę WWW
Zadzwoń teraz