Skip to main content

Symfonia Finanse i Księgowość Pakiet Ekonomiczny

Symfonia Finanse i Księgowość Pakiet Ekonomiczny to kompletne rozwiązanie dedykowane do prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Rachunkowość bilansowa

 • Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych
 • Możliwości wczytania planu kont i zdefiniowanych dokumentów z innej wzorcowej firmy. 
 • Gotowe raporty i zestawienia składające się na księgi rachunkowe. 
 • Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych
 • Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami
 • Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat
 • Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych

Rozrachunki

 • Wiele terminów płatności, indywidulne ustalane odsetki. 
 • Automatyczne rozliczenia i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych. 
 • Obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. 
 • Analizy płatności, struktury zobowiązań lub należności. Dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie. 
 • Obsługa różnic kursowych bilansowych i podatkowych. 
 • Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków
 • Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków

Obsługa Walut

 • Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów. 
 • Transakcje w złotych lub w walutach obcych. 
 • Walutowe potwierdzenia sald
 • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut
 • Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta

Obsługa podatków dochodowych i podatku VAT

 • Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK)
 • Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa
 • dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,
 •  automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB (wyciągi bankowe)
 • Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku VAT. 
 • Sporządzanie bieżących deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Obsługa metody kasowej rozliczania VAT. 
 • Obsługa ulgi na złe długi. 
 • Zawansowanie narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji JPK_V7. 
 • program wyposażony jest dedykowane narzędzie EDP (Ewidencja Danych Podatkowych) do ujmowania zdarzeń gospodarczych wymagających innego traktowania z perspektywy prawa bilansowego i podatkowego. 

Obsługa płatności

 • Kontrola terminów płatności i zestawianie przelewów do kontrahentów, pracowników, urzędów. Przelewy pojedyncze, zbiorcze, przelewy elektroniczne. 
 • Obsługa płatności w modelu split payment. 
 • Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT. 
 • Obsługa płatności i przelewów w walutach obcych. 
 • Kompensaty z kontrahentami w walutach obcych. 

Oprócz tego Symfonia ERP Finanse i Księgowość pakiet ekonomiczny posiada:

 • import dokumentów z programów sprzeadży
 • podstawowy import wyciągów bankowych
 • wzorce księgowań dokumentów
 • Automatycznie sprawdzanie statusu kontrahenta na Białej liście Podatników VAT przed wygenerowaniem polecenia przelewu. 
 • Archiwum sprawdzeń zapisujące pełną historię weryfikacji kont bankowych kontrahentów. 
 • Automatyczne zamykanie roku obrotowego i otwieranie nowego 
 • Import dokumentów z MS Excel 

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi

Sage Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach
Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży
Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Przelewy elektroniczne – umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

Zmiany w wersji 2023 Symfonia ERP Finanse i Księgowość znajdziesz tutaj:

Zadzwoń teraz