Skip to main content

Symfonia ERP Handel Pakiet Ekonomiczny

Symfonia ERP Handel Pakiet Ekonomiczny jest programem dedykowany dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Sprzedaż z magazynem – prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i nie kartotekowych – wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i nie kartotekowych, – prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, – wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych – raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; – raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; – integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym          

Funkcjonalności które posiada Symfonia ERP Handel pakiet ekonomiczny:

 • Prowadzenie sprzedaży usług, towarów, kompletów oraz zestawów w złotówkach i walucie. 
 • Szybkie wystawianie dokumentów, łatwe wyszukanie towaru po nazwie/kodzie/EAN. 
 • Cenniki uwzględniające rabaty stałe, ilościowe czy cenniki indywidualne. 
 • Rejestracja zamówień od klientów w systemie oraz automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami. 
 • Elastyczna realizacja sprzedaży (np. kilka WZ do faktury, połączenie kilku WZ jedną fakturą, realizacja zamówienia kilkoma dokumentami sprzedaży). 
 • Zaawansowane raportowanie sprzedaży w podziale na towary, klientów i ich grupy z eksportem do Excela. 
 • Własne logo na fakturze sprzedaży. 
 • Tworzenie deklaracji Intrastat 
 • Wystawianie dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ) i wewnętrznych (PW, RW). 
 • Zarządzanie stanem magazynowym, dzięki identyfikacji dostaw/partii towarowych, rozliczenie FIFO, LIFO lub wskazanie ręczne partii. 
 • Raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy, rotacja towarów, śledzenie towarów zalegających, możliwość eksportu danych do Excela 
 • Elastyczne formy płatności. Przyjmowanie płatności z uwzględnieniem korekt i kompensat, w tym rozliczenia częściowe. 
 • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności.  
 • Wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych. 
 • Możliwość zapisania dokumentów buforze możliwością edycji dokumentów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem. 
 • Sprawdzanie kontrahentów w wykazie białej listy podatników bez limitów z rejestracją czynności sprawdzenia.  
 • Generowanie plików JPK_FA i wysyłanie ich na bramkę Ministerstwa Finansów. 
 • Wystawianie i wysyłanie elektronicznych faktur do klientów mailem lub za pośrednictwem platformy wymiany dokumentów Serwis Między Firmami https://www.miedzyfirmami.pl/
 • Współpraca z większością drukarek i kas fiskalnych, czytnikami kodów kreskowych, możliwość dodatkowego połączenia z terminalami płatniczymi, kolektorami danych oraz drukarkami etykiet. 

W Symfonia ERP handel pakiet ekonomiczny klient w komplecie otrzymuje:

eFaktury – możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF) limit e-Faktur: 1000     

ePrzelewy – możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940            

eDeklaracje – możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce – rejestracja zamówień klientów w systemie, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemie (dokumenty WZ/Faktury), – raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary                          

Kartoteka towarów –  rejestracja danych towarów, – rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów                         

Kartoteka kontrahentów – rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę                         

Kartoteka płatności – przyjmowanie płatności od klientów, – rozrachunki z kontrahentami                          

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników – uprawnienia do rodzajów operacji         

1 magazyn i 1 dział sprzedaży – dla firm jednooddziałowych                     

Wielkość kartoteki towarów – dla firm o mniejszym asortymencie – do 1000 towarów.

Zadzwoń teraz