Skip to main content

Symfonia ERP Handel Pakiet Uniwersalny

Symfonia ERP Handel Pakiet Uniwersalny jest dedykowany dla firm jedno lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

Symfonia ERP handel daje następujące możliwości dla użytkowników:

Sprzedaż z magazynem – prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i nie kartotekowych – wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i nie kartotekowych, – prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, – wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych – raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; – raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; – integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym               

eFaktury – możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF) limit e-Faktur: 1000″                 

ePrzelewy – możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940                          

eDeklaracje – możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF                   

Zamówienia obce – rejestracja zamówień klientów w systemie, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), – raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary                          

Kartoteka towarów –  rejestracja danych towarów, – rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów                         

Kartoteka kontrahentów – rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę                         

Kartoteka płatności – przyjmowanie płatności od klientów, – rozrachunki z kontrahentami              

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie                      

Dostęp do standardowych zestawień i raportów                          

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników – uprawnienia do rodzajów operacji         

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów sprzedażowych/magazynowych/zamówie

Do 255 magazynów i działów sprzedaży – dla firm wielooddziałowych o umiarkowanie rozbudowanej strukturze organizacyjnej              

Kartoteka dostaw i rezerwacji – możliwość śledzenia stanów magazynowych towarów z dokładnością do partii towaru/numeru seryjnego towaru                        

Ofertowanie (Contact Manager) – rejestracja kontaktów z klientami, – rejestracja kalendarza dla kontaktów z klientami, – rejestracja ofert dla klientów, -wysyłka ofert przy pomocy eMail, – przetwarzania statusów ofert, – tworzenia zamówień klientów na podstawie ofert                        

Kompletacja – możliwość realizacji uproszczonego procesu produkcyjnego i jego rozliczania magazynowo/księgowego                       

Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów (AmBasic)                      

Zamówienia własne – rejestracja zamówień własnych do dostawców, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami własnymi (pokumenty PZ/Faktury), – raportowanie zamówień w podziale na dostawców/towary, – zapotrzebowania na towary                       

Wielkość kartoteki towarów – dla firm o dużym asortymencie – brak ograniczeń kartoteki towarów                

Własne pola kartoteki towarów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki towarów i raportowania sprzedaży wg tych pól                           

Własne pola w kartoteki kontrahentów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki kontrahentów i raportowania sprzedaży wg tych pól                

Zaawansowane możliwości ustalania cen – cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, – cenniki rabatowe                        

Możliwość współpracy z innymi produktami Sage (lub autoryzowanymi przez Sage) za pośrednictwem WebAPI – MobilnySprzedawca, MobilnyMagazynier, ModułProdukcji, e-handel (platformy i sklepy internetowe)                  

Kastomizacja – możliwość zdefiniowania własnej obsługi zdarzeń (AmBasic, np.podczas zapisywania dokumentów itp.)                      

Rozszerzone Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych (*Nowe + Import z CSV)

Elastyczny sposób rejestracji wyciągów bankowych – wyszukiwania rozrachunków do rozliczenia na podstawie wyciągów (jeszcze niedostępne – przewidywana dostępność połowa 2020)”                       

Zbiorcze korekty faktury – możliwość korygowania sprzedaży np. w przypadku wstecznego naliczania rabatów                      

Tryb pracy wielooddziałowej – możliwość pracy w trybie oddział/centrala                           

Uprawnienia użytkowników do struktury organizacyjnej – uprawnienia do magazynów/działów sprzedaży.

Nowa wersja programu 2023 zawiera nowości które możesz zobaczyć na filmie:

Symfonia ERP Handel wersja 2023
Zadzwoń teraz