Skip to main content

Zmiany dotyczące obniżenia stawki podatku w MKP

W Sage Mała Księgowość nowa skala podatkowa dotyka dwóch obszarów: wynagrodzeń pracowniczy oraz rozliczenia podatku właścicieli. 

Aby naliczyć poprawnie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem nowej skali podatkowej, wystarczy ustawić nowe wartości stawki podatku, kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania podatku.  

Natomiast obliczenie zaliczki na podatek właścicieli wymaga aktualizacji programu.  

W związku ze najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nową stawkę podatku mają zastosować już przy obliczaniu zaliczki za wrzesień 2019, podjęliśmy decyzję o wydaniu dodatkowej nieplanowanej aktualizacji MKP zawierającej tylko ustawienie nowych parametrów podatkowych oraz zmiany konieczne do poprawnego wyliczenia zaliczki właścicieli. 

Wydanie jest planowane na połowę października

Dla klientów, którzy wypłacają wynagrodzenia za wrzesień na początku października i również potrzebują zastosować nową skalę podatkową powstała instrukcja. Klienci zostaną poinformowani komunikatem w programie. 

Zadzwoń teraz