Skip to main content

Zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia

1 sierpnia 2019r. wchodzi w życie zmiana prawna dotycząca zwolnienia z podatku dochodowego osób do osiągnięcia 26 roku życia.

To nie oznacza, że już w sierpniu pracodawcy są zobowiązani naliczyć wynagrodzenie po nowemu.

Zmiany:

  1. Zaliczki na podatek w okresie sierpień-grudzień 2019 domyślnie mają być odprowadzane (jak dotychczas). Chyba, że pracownik złoży oświadczenie, że spełnia warunki uprawniające do zwolnienia od podatku. Pracodawca ma obowiązek nie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od następnego miesiąca od otrzymania oświadczenia. Oświadczenie może być złożone dopiero po wejściu w życie przepisów.  
  2. Nie wszystkie przychody podlegają zwolnieniu i tylko do wysokości limitu.
    1. Zwolnione są tylko przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Zwolnienie nie obejmuje: umów o dzieło, umów zryczałtowanych, zasiłków.
    2. Wysokość limitu w 2019 roku wynosi 35 636,67. W kolejnych latach: 85 528 zł.
  3. Od stycznia 2020 zaliczki na podatek domyślnie nie będą odprowadzane. Chyba, że pracownik złoży oświadczenie, że rezygnuje ze zwolnienia.    

Sage planuje wydać aktualizację do wersji 2020 w postaci fixa najpóźniej do połowy sierpnia.

Zadzwoń teraz